1. Rasēšanas piederumi

15.03.2016.

Rasējot skolā vai mājās, būs nepieciešami šādi piederumi:

1) mehāniskais zīmulis;

2) cirkulis;

3) dzēšgumija;

4) lineāls;

5) divi trīsstūri;

6) transportieris;

7) lekāls (nav obligāti);

8) papīrs (rasēšanas un rūtiņu papīrs A3 formātā; viena milimetra papīra lapa A4 formātā);

9) dokumentu vāki vai mape rasējumu glabāšanai.

 

Mehāniskais zīmulis

Mehāniskais zīmulis (1a) ar automātisko grafīta serdeņa padevi ir ērts, jo tas nekad nav jāasina, un novilktās līnijas vienmēr ir vienādā biezumā. Veikalā nopērkami grafīta serdeņu komplekti (1b), tikai jāzina, cik resns grafīta serdenis nepieciešams konkrētajam zīmulim. Vēl ir jāzina burtu apzīmējumi. B nozīmē, ka grafīts ir mīksts un ar to var novilkt tumšu līniju. H nozīmē, ka grafīts ir ciets, un ar to vilktā līnija būs bāla. HB ir vidēji ciets grafīts. Jo lielāks cipars līdzās burtiem B un H, jo grafīts ir izteiktāki mīkstāks vai cietāks. Vispraktiskāk rasēšanai iegādāties HB un 2B grafītu.


Formātam A4 paredzēts vertikāls lapas novietojums (1), bet formātam A3 - horizontāls lapas novietojums (2). Lai būtu labāk saprotams, zīmējumos papīra lapas formāti attēloti ar sarkanu līniju.

Rasējuma lapas laukumu norobežo ar rāmīti. To novelk 20 mm attālumā no lapas kreisās malas, bet no pārējām malām – 10 mm attālumā. 20 mm platā josla lapas kreisajā malā paredzēta caurumiem, lai rasējumu varētu ievietot dokumentu vākos. 10 mm platās joslas gar pārējām malām nepieciešamas, lai, šķirstot lapas, nenobružātos rasējums. Rāmīti rasē ar apmēram 0,7 mm platu nepārtrauktu līniju (pamatlīniju).

 

1

2


Rasējumi satur gan tekstveida, gan arī skaitlisko informāciju. Lai šī informācija būtu skaidri saprotama, lieto tehnisko rakstu, kuram ir noteikti burtu un ciparu izmēri. Pastāv A un B tipa tehniskais raksts. Abi tipi atšķiras ar burtu augstuma un līniju platuma attiecībām. Katra tipa tehnisko rakstu var izpildīt gan kā stāvo (900), gan kā slīpo (750) rakstu. Biežāk tiek lietots B tipa slīpais raksts.

 

B tipa slīpais raksts

Galvenais parametrs, no kura atkarīgi visi pārējie izmēri, ir lielo burtu un ciparu augstums h. Standarts* paredz šādas B tipa raksta h vērtības: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 un 20 mm (skat. tabulas). 

* - dokuments, kas nosaka vienotus noteikumus.


4. Līniju veidi

27.03.2016.

Rasēšanas pamatelements ir līnija. Lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par attēlojamā objekta formu, tiek izmantotas dažāda veida un nozīmes līnijas. Tabulā uzrādīti mācību rasējumos izmantojamie līniju veidi.

 

Līnijas veids

Līnijas platums

Līnijas pielietojums

 

Plata nepārtraukta līnija – pamatlīnija

 

S = 0,5...1,4 mm

 

 

Redzamā kontūrlīnija (1)

Rāmīša un rakstlaukuma līnija

 

 

Šaura nepārtraukta līnija

 

 

S/3...S/2

 

 

Mērlīnija un iznesuma līnija (2)

Griezuma un šķēluma iesvītrojuma līnija (3)

Uzlikta šķēluma kontūrlīnija (4)

Virsmu pārejas līnija (5)

Vītne (6)

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?


lasītākie raksti tēmā

pēdējā mēneša laikā