Uzdevums: Uzzīmēt personificētu piespraudi, kaklarotu vai ģerboni, uz kura skolēns attēlo savus hobijus, intereses, iemīļotās lietas vai arī iniciāļus (vārda un uzvārda pirmos burtus).

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 5.-7. klase (paraugus zīmējuši 7. klases skolēni)

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi.


Tautas dziesmu apvienojums (3)

16.03.2020.

 Uzdevums: Izvēlēties vienu no skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām un attēlot to vienotā kompozīcijā ar paša skolēna atrasto tautas dziesmu.


 Skolēnu darbi:

 

Dūci, dūci, bitenīte,
Šūniņās gulēdama:
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

 

Dziedi, dziedi, meža māte,
Tu zināji skaistas dziesmas!
Tev pateica sīki putni,
Pa zariem lēkādami.

Uguntiņas dzirkstelīte
Saujiņā glabājama;
Kad palaidu vējiņā,
Dažu labu raudināja.

 

 
Saule brauca pār ezeru
Spīdēdama, vizēdama;
Dieva dēli pakaļ nāca
Pušķotām cepurēm.

Šūpo mani, māmulīte,

Kad es guļu šūpulī!

Kad iekāpšu laiviņā,

Šūpos mani Daugaviņa.

  Pie avota līgot gāju
Pašā zāļu vakarā;
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām lapiņām.

Jūras meitas sagšas auda,

Uz vilnīša sēdēdamas;

Izaudušas izrakstīja

Zeltītiem dzīpariem.

 

 Vecums: 5.-12. klase (paraugus zīmējuši 7. un 8. klases skolēni)

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


 Uzdevums: No skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām izvēlēties trīs un visas trīs apvienot vienā zīmējumā.

 

 Skolēnu darbi:

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

Pele čīkst, pele raud,

Pelei rati saplīsuši.

Pelei rati saplīsuši,

Bērniem miegu vadājot.

Gailīt's gāja ar vistiņu

Sev vietiņu meklēties.

Vista nesa paladziņu,

Gailīt's vārtu atslēdziņu.

Es iejūdzu raibu zaķi

Rakstītās kamanās;

Lec zaķītis cilpu, calpu,

Kamaniņas knipu, knapu.

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

Zirneklītis tīklu auda

No smildziņas uz smildziņu;

Piesargies, mušu māte,

Tev bērniņi jāaudzē.

 

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

Ai, meitiņa, ai, meitiņa,

Tev galviņa nesukāta!

Cielaviņa ligzdu taisa

Tavā galvas galiņā.

Ai, zaļā līdaciņa,

Nāc ar mani spēlēties:

Tu dziļā jūriņā,

Es ozola laiviņā.

Suns sita bungas,

Kaķis stabulēja,

Ķipars dancoja

Raibām biksēm.

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

Skaista mana brāļa sēta,

Tik cēlā vietiņā.

Kuplis auga ozoliņš,

Pie bāliņa namdurvīm.

 

Maza, maza meitenīte
Sēž ābeļu dārziņā;
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vainadziņš.

Zied rozītes, zied magones

Uz māsiņas pūra vāka.

Kad pacēlu pūra vāku,

Tad ziedēja villainītes.

Man nokrita raiba josta,

Sila malu staigājot;

Vai, bitīte, neredzēji,

Saldus ziedus meklēdama?

Kalējs kala debesīs,

Ogles bira Daugavā.

Saules meitai saktu kala,

Dieva dēlam zobentiņu.

Palīdziet man, māsiņas,

Tīklu mest Daugavā:

Vizēt viz Daugaviņa

Sīkajām raudiņām.

Nākat, ļaudis, skatīties,

Cik sarkana debess mala:

Tur cīnās bāleliņi

Tēvu zemi aizstāvot.

 

 Vecums: 5.-12. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


 Uzdevums: Vienā kompozīcijā apvienot 3-5 latviešu tautas dziesmas.

 

 Skolēna darbs:

Vienā darbā apvienotas 4-as latviešu tautas dziesmas:

“Krauklīt’s sēž ozolā”, “Šūpo mani māmuliņa”, “Meita gāja uz avotu”, “Sēju jauku rožu dārzu”.

 

 Vecums: 3.-12. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?