Uzdevums: Izveidot celtni ar telpiskiem vides objektiem.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 7. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: divas A4 formāta papīra lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), krāsu zīmuļi, šķēres, līmes zīmulis.Tēlotājmākslas žanri (tests)

14.02.2021.

Tēma: SKOLAVizuālā mākslaVizuālā māksla. TEORIJA

 Uzdevums: Atbildēt uz 14 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs?

2. Internetā atrodi trīs gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

3. Kas ir batālija un animālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato.

 

JAUTĀJUMI PAR PORTRETU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

5. Atzīmē pareizās atbildes.

Portrets skaitās tad, ja:

A – redzama tikai cilvēka seja;

B – redzama cilvēka seja un pleci;

C – redzams cilvēks līdz viduklim;

D – redzams cilvēks pilnā augumā.


1. lappusē - Ainavas vēsture (15.-17.gs.)

2. lappusē - Ainavas vēsture (19.gs.)

3. lappusē - Ainavas glezniecība Latvijā

4. lappusē - Ainavas glezniecība Latvijā

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Katrs darīsim savu darbu un nebāzīsimies ar pārmetumiem citā profesijā, ko nepārzinām.