Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

1) Uzzīmēt rāmīti un rakstlaukumu. Rakstlaukumu neaizpildīt.

2) Ar atstarpi 5 mm novilkt piecas 60 mm garas līnijas: horizontālas, vertikālas, 600 leņķī, 300 leņķī, 450 leņķī, 750 leņķī. 

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A4 formāta milimetru papīra lapa.

 

 Uzdevums:

1) Rāmīti un rakstlaukumu nezīmēt.

2) Pēc paraugiem B tipa slīpajā rakstā uzrakstīt lielos burtus, mazos burtus un ciparus, kā arī savu vārdu un uzvārdu (pirmais lielais burts, bet pārējie – mazie).

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

1) Uzzīmēt rāmīti un rakstlaukumu. Rakstlaukumu aizpildīt.

2) Uzzīmēt septiņus līniju veidus. Tehniskajā rakstā pierakstīt nosaukumus un līniju biezumus. 

 

 Metodiskie ieteikumi:


Riņķa līnijas dalīšana (nr.4)

12.04.2016.

 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa vai balta lapa.

 

 Uzdevums:

Ar cirkuli sadalīt riņķa līnijas, kuru rādiusi 40 mm (R=40) 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 vienādās daļās.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?