Pirms nākšanas ciemos, katrs ciemiņš tika pabrīdināts, ka viņam vakara gaitā būs jānovada viens pasākums vai arī jānoorganizē viens uzdevums. Mājas lapā piedāvātās idejas tika realizētas Ziemassvētku vakarā, kaut arī līdzīgi var darboties jebkurā ģimenes kopā būšanas reizē. Galvenais, lai interesanti un jautri gan pieaugušajiem, gan bērniem.

 

1. uzdevums

Katrā piemērā pārliec vienu kociņu uz citu vietu, lai iegūtu doto rezultātu: a) 19, b) 20. Atbildes skatīt labajā pusē sadaļā Aizkulises.

a) piemērs

b) piemērs


Pasākums tiek organizēts kā sacensības Vecgada vakarā. Pildot katru uzdevumu, jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk punktus. Tam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu, tiek pasniegta maza dāvaniņa.

 

1. Latvijas pilsētas un mazpilsētas

Vadītājs katram iedod papīra lapiņu, uz kuras vertikālā virzienā uzrakstīti divi vārdi: VECGADA VAKARS. Katram burtam līdzās jāuzraksta Latvijas pilsētas vai mazpilsētas nosaukums tā, lai norādītais burts būtu pirmais (skat. piemēru). Pilsētu nosaukumi nedrīkst atkārtoties. Tiek dots laiks, piemēram, 3 minūtes. Cik pilsētas šajā laikā uzraksta, tik punktus piešķir. Vērtēšanas sistēma var būt arī savādāka, piemēram, tas, kurš uzraksta pirmais, iegūst vislielāko punktu skaitu, bet katram nākamajam – arvien mazāks punktu skaits.

Papīra lapiņa ar uzrakstu

Piemērs


Pasākums tiek organizēts kā sacensības Ziemassvētkos vai arī Vecgada vakarā. Pildot katru uzdevumu, jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk punktus. Pa iegūtajiem punktiem jāuzzīmē sniegavīra detaļas. Zīmēšana notiek uzdevumu starplaikā, līdzko sakrāts nepieciešamais punktu skaits. Lai pabeigtu zīmēt sniegavīru, jāiegūst 60 punkti. Vai kāds to spēs?

Katram dalībniekam tiek izdalīta papīra lapa un tabula (skat. paraugu), kā arī rakstāmais. Punktu sistēmu, protams, ka var pārveidot, ja liekas, ka par sniegavīra detaļām tiek prasīta pārāk liela "maksa".


Gudrības banka

09.10.2014.

Pieņemts, ka dāvanas parasti saņem tikai jubilārs. Kā būtu, ja pēc svinībām arī ciemiņi uz mājām dotos ar nelielām dāvaniņām? Tomēr pie tām tikt nemaz nav tik viegli, - jāizpilda dažādi uzdevumi un jāsapelna par to naudiņa. Atkarībā no sapelnītās naudiņas daudzuma, ciemiņš “dāvanu veikalā” izvēlas atbilstošu dāvaniņu.

 

1. Naudiņa

Pirms pasākuma jāsagatavo papīra naudiņu, tāpēc būs nepieciešamas kartona loksnes trīs dažādās krāsās. Uz papīra ar cirkuli uzzīmē vienāda izmēra aplīšus un saraksta ciparus, piemēram, uz dzeltena papīra – 1, uz sarkana papīra – 2, bet uz zila papīra – 3. Izgriež.

Lai būtu interesantāk, naudiņai izdomā nosaukumu, piemēram, gudrulis. Vēl viens variants - naudiņas nosaukumu domā kopīgi ar ciemiņiem, bet pēc tam nobalso.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Cik daudz sava laika nākas iztērēt, darot to, ko vajag, nevis to, ko gribas?